Analizator binarnih relacija

Dodajte element skupa:
(max 8 karaktera;
dozvoljeni karakteri: 0-9, a-z, A-Z, -, _)

Skup: {Ø}

Skup ne sadrži nijedan element.

Relacija: {Ø}

Relacija ne sadrži nijedan uređeni par.

osnovni
prikaz
detaljan
prikaz
Refleksivnost
Simetričnost
Antisimetričnost
Tranzitivnost
Relacija ekvivalencije  
Relacija poretka
Linearna relacija
Irefleksivna relacija
Relacija linearnog
poretka
Relacija strogog
poretka
Puna relacija
Prazna relacija

    Detalji relacije poretka: